21752382_273192719838037_4523073093311331641_n.jpg

Hej! 

Välkommen till vårt lilla kryp-in. Här kan du se recpet på allt mumsigt från pizza till kladdkaka till brunsås. Häng på! 

ÄR EKOLOGISKT VEGANSKT?

ÄR EKOLOGISKT VEGANSKT?

"Växt- och djurhållning ska vara i balans, så att djuren i första hand äter foder från den egna gården och stallgödseln i första hand används för att ge näring åt den egna åkermarken."

-Jordbruksverket, om ekologisk produktion

Ambitionen för alla ekologiska jordbruk är alltså att djurhållning hålls och att djurens avföring används för att gödsla grödorna. Alltså är djurhållning en i många fall en förutsättning för en ekologisk odlad gröda, vilket för många inte anses vara veganskt. På jordbruksverkets hemsida står också att djuren ska hållas så naturligt som möjligt, där det t ex är förbjudet att ha höns i bur och att kreatur ska ha tillgång till grönbete. 

Konstgödsel kan göras utan att djur behöver ha brutit ner näringsämnena. Produktionen av konstgödsel till världens odlingar tär dock ordentligt på jordens resurser och är en stor anledning till de klimatpåverkningar som skadar vår planet. 2007 beräknades 1,2% av utsläppen av växthusgaser komma från konstgödslet, en siffra som kan jämföras med flygtrafiken som står får 2%. Klimatförändringarna skadar ju i stor grad djurriket och den biologiska mångfalden. Men den bidrar inte direkt till djurhållning (och därför inte direkt utnyttjandet av djur för människans vinning).

Med detta i åtanke så skulle vi mena att ett icke-ekologiskt sätt att odla är mer veganskt. Klimatpåverkan är inte bra för djuren men att medvetet bidra till att djur hålls fångade för kommersiellt kunna odla grödor klingar inte vegan-vänligt i våra öron. Med det sagt så menar vi inte att man ska hålla sig borta från ekologiska grönsaker, utan vi försöker bara belysa den här paradoxen. Som vegan vill man ofta bidra till ett snällare förhållningssätt till miljön, men i det här fallet så sker det på bekostnad av boskap.

Ett sista sätt att odla skulle vara att använda mänskligt avfall (såsom vår avföring och kompostavfall) för att tillföra näringsämnen till jorden. Det här låter onekligen som det bästa sättet, då det inte bara lämnar djuren utanför utan också låter som ett bra sätt att minska på sopbergen. Men detta verkar, enligt vår research, inte vara särskilt utbrett. Dessutom används redan denna typ av avfall till energiproduktion i form av biogas- och kraftvärme.

Så hur tänker ni? 

Ekologiskt, som är snällt mot naturen men som (I många fall) förutsätter djurhållning eller konstgödsel, på många sett en miljöbov men som går att göra utan utnyttjandet av djur.

EKO§.jpg
DET HÄR MED FUSKSKINNSJACKAN

DET HÄR MED FUSKSKINNSJACKAN

ATT LEVA MED EN KÖTTIS

ATT LEVA MED EN KÖTTIS